Дэлгүүр нээх нэмэх 100% үнэгүй

ПОС нээх нэмэх 100% үнэгүй

Дэлгүүрийн борлуулалтын нэгтгэл тайлангууд

Windows, iOS, Android ашиглах боломжтой ПОС програм

Төлбөрийн И-Баримт хэвлэх

Бүх төрлийн төлбөрийн хэрэгсэл холбох

Хаанаас ч хэзээ ч хялбар борлуулалт хийх

Эхний ажилтан үнэгүй дараа дараагийн ажилтан бүрт

10’000 төг

Сард (+Ажилтан нэг бүрт)

100’000 төг

Жилд (+Ажилтан нэг бүрт)

25’000 төг

Сард (+Салбар нэг бүрт)

250’000 төг

Жилд (+Салбар нэг бүрт)

Үндсэн үйлчилгээ

Дэлгүүрийн удирдлагын систем

Android, iOS гар утас, таблет дээрх пос систем

Windows компьютер дээрх пос систем

Төлбөрийн ибаримт хэвлэнэ

Бүх Fintech төлбөрийн хэрэгслийг ашиглах боломжтой

Нэмэлт Add-ons үйлчилгээ (сар / жилийн хураамжтай)

10’000 төг

Сард (+Ажилтан нэг бүрт)

100’000 төг

Жилд (+Ажилтан нэг бүрт)

25’000 төг

Сард (+Салбар нэг бүрт)

250’000 төг

Жилд (+Салбар нэг бүрт)