100% үнэгүй онлайн ПОС програм болон барааны удирдлагын програм хангамж

Ухаалаг утас , таблет төхөөрөмжиндөө ПОС програм үнэгүйгээр суулгах боломжтой бөгөөд борлуулалт, бараа материал болон ажилчдаа илүү үр дүнтэйгээр удирдах боломжийг олгоно.

Download from

Windows Store

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

100% үнэгүй онлайн ПОС програм болон барааны удирдлагын програм хангамж

Ухаалаг утас , таблет төхөөрөмжиндөө ПОС програм үнэгүйгээр суулгах боломжтой бөгөөд борлуулалт, бараа материал болон ажилчдаа илүү үр дүнтэйгээр удирдах боломжийг олгоно. Мөн түүнчлэн дэлгүүрийн тооноос үл хамааран програм хангамжаар дэлгүүр болон борлуулалтын цэгүүдийг удирдах боломжийг танд олгоно.

Download from

Windows Store

Download on the

App Store

Get it on

Google Play

Бизнесээ өргөжүүлэхэд тусална

Ухаалаг утас , таблет төхөөрөмжиндөө ПОС програм үнэгүйгээр суулгах боломжтой бөгөөд борлуулалт, бараа материал болон ажилчдаа илүү үр дүнтэйгээр удирдах боломжийг олгоно.
+100
ПОС
+250
Байгууллага
+2000
Хэрэглэгч

Бизнесээ өргөжүүлэхэд тусална

Ухаалаг утас , таблет төхөөрөмжиндөө ПОС програм үнэгүйгээр суулгах боломжтой бөгөөд борлуулалт, бараа материал болон ажилчдаа илүү үр дүнтэйгээр удирдах боломжийг олгоно.
+100
ПОС
+250
Байгууллага
+2000
Хэрэглэгч

ПОС програм хангамж

Ухаалаг утас эсвэл таблет төхөөрөмжөөс хамгийн хялбар борлуулалт хийх боломж

Бүх төрлийн төлбөрийн хэрэгсэлтэй холбогдсон

Хүссэн төлбөрийн хэрэгслээ холбох боломжтой.

Борлуулалтын нэгтгэл тайлан

Хаанаас, хэзээ, аль дэлгүүр зэрэг сонголттойгоор борлуулалтын цэгийн тайланг хураангуй болон дэлгэрэнгүй хэлбэрээр авах боломжтой