Нэгдсэн

захиалгын систем

Масу платформ нь дэлгүүр болон борлуулагчийг, үйлдвэрлэгч болон нийлүүлэгчтэй шууд холбосон захиалга, борлуулалт, түгээлт, тайлан тооцоо, хяналт удирдлагын асуудлыг цогцоор нь шийдсэн хамгийн орчин үеийн шийдэл юм.
Манай системийн гол онцлог нь хамгийн хямд үнэ буюу үйлдвэрийн үнээр бүх бүтээгдэхүүнийг хүргэлтэй авах боломжийг олгосноороо онцлог юм. Та өөрийн захиалгаа хаана, хэрхэн хүргэлт хийгдэж явааг цаг тухай бүрт нь хянан өөрийн захиалгын мэдээллийг харах боломжтой.

Онцлог талууд

Томоохон өдөр тутмын бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчээс шууд захиалга хийх

Захиалгын явц
тухай бүрт худалдагч, худалдан авагчид шилэн харагдах

Төлбөр тооцоог бүх төрлийн хэрэгслээр хийх боломжтой

Шинэ барааны танилцуулга дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой

Автомат захиалга

Үйлдвэрлэгчийн болон нийлүүлэгчийн үнээр худалдан авах боломжтой

Барааны үлдэгдэл дээр

үндэслэн захиалга хийх

боломжоор хангагдсан

Өөрийн аюулгүй нөөцийн хэмжээг бүртгэх,  барааны нөөц түүнээс бага хэмжээнд хүрвэл
үйлдвэрлэгчээс автомат захиалга үүсгэх

Давтамжтай хуваарийн дагуу үйлдвэрлэгчээс захиалга үүсгэх
Үлдэгдэл дээр үндэслэн үйлдвэрлэгчээс захиалга үүсгэх

Түгээлт хүргэгдэж ирэхэд автоматаар нийлүүлэлтээр
орлого авагдах боломжтой

Тайлан мэдээ

Масу багийнхантай

холбогдох

Манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл авахыг  хүсвэл дараах хэсэгт мэдээллээ оруулан бидэнд илгээнэ үү.

Нэгдсэн

захиалгын систем

ашиглаж эхлэх