Нэхэмжлэх

үүсгэх

Цахим нэхэмжлэх нь биет нэхэмжлэхийн алдаа, луйврыг багасгадгаараа хэрэглэгчид том давуу талыг олгох бөгөөд харилцагч, үйлчлүүлэгчдэдээ цахим нэхэмжлэх илгээснээр бизнесийн найдвартай байдлаа батлан харуулна.
Масу платформ дээрх нэхэмжлэх, тооцооны програм хангамж нь хэрэглэгчдэд бэлэн нэхэмжлэх загваруудыг ашиглан проформа, бизнесийн, завсрын болон хувийн нэхэмжлэл гаргах үнэнч туслах байх болно.

Давуу талууд

Жижиг дунд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад нэхэмжлэх үүсгэх
Нэхэмжлэхтэй холбоотой цаг хугацааг хэмнэж, тэдгээрийн эмх цэгцийг бүрэн хангана
Байнгын давтамжтай нэхэмжлэхийг хуваарь тавин автоматаар илгээгдэхээр тохируулах боломжтой
Олон төрлийн төлбөрийн хэрэгсэлтэй холбогдож шууд нэхэмжлэхийг төлөх боломжтой. QPay, SocialPay, Most Money, MonPay гэх мэт
Олон компанийн мэдээллийг нэг дэлгэцээс хянах боломжтой

Цахим

нэхэмжлэх

Эхлээд нэхэмжлэхийн шинэ загвар, дэвсгэр зураг, байгууллагын лого, таних тэмдэг, дугаарын цуврал бүхий өөрийн загваруудыг үүсгээрэй. Дараа нь хаанаас ч, хэзээ ч харилцагчид руугаа тохирсон нэхэмжлэхийг шууд явуулах боломжтой.

Масу багийнхантай

холбогдох

Манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл авахыг  хүсвэл дараах хэсэгт мэдээллээ оруулан бидэнд илгээнэ үү.