Ажилтнуудын
менежментийн
систем
Масу платформоор дамжуулан ажилтнуудын менежмент болон бүтээмжийг нэмэгдүүлье.

Ажилтнуудын

менежментийн систем

Масу системээр дамжуулан ажилтнууд, нийт борлуулалт болон түүнтэй холбоотой бизнес процессуудаа хянах боломжтой. Ажилтнуудынхаа бүтээмж, ажлын цаг, борлуулалтын тайланг үндэслэн үр ашигтай бизнесийн шийдвэр гаргах боломжийг танд олгоно. Ажилтан тус бүрд тохирох эрхийн зөвшөөрлийг олгож бэлэн мөнгөний алдаатай байдал үүсэх эрсдэлээс давхар хамгаалаарай.
Ажилтныг удирдах, тэдгээртэй холбоотой тайлан мэдээлэл авах боломж
Ажилтны нийт ажилласан цаг болон ажил эхэлсэн, дууссан цагийг харах
Шилдэг борлуулалттай ажилтны тайланг авах
Ажилтнууд өөр өөрийн нууц кодоор системд нэвтрэх боломжтой

Ажилтнуудын

боруулалтын

тайлан

Ажилтан тус бүрээр борлуулалтын тайланг
дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой

Тайланг ажилтан, дэлгүүр, ажилласан цагаар
шүүн харах боломжийг танд олгоно

Тайлангаа CSV , Excel болон бусад олон төрлийн өргөтгөлөөр татаж авах боломжтой

Ажилтнуудын цагийн удирдлага

Ажилтнуудын ажилласан цагийн тайланг харж цаашдын ажлын төлөвлөгөөгөө гаргах нь ажилтнууд илүү бүтээмжтэй ажиллах, тэднийг үр ашигтай удирдах боломжийг олгоно.

Ажилтан ПИН кодоор цагаа оруулах боломжтой бөгөөд систем цагийг тоолж эхэлнэ

Өдрийн төгсгөлд ажилтан ПИН кодоо оруулах шаардлагатай бөгөөд систем нь ажлын цагийг зогсооно

Нийт цагийг ирэх, тарах цаг дээр үндэслэн автоматаар тооцох ба тохиргоог засах, системд шинээр үүсгэх боломжтой

Сонгосон хугацаанд ажилтан бүрийн ажилласан нийт цагийн хураангуй тайланг харж болно

Масу багийнхантай

холбогдох

Манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл авахыг  хүсвэл дараах хэсэгт мэдээллээ оруулан бидэнд илгээнэ үү.

Ажилтны

УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ

ашиглаж эхлэх