Харилцагчдаа

үргэлж халамжил

Масу платформоор дамжуулан та өөрийн үнэнч хэрэглэгч, харилцагчдадаа зориулсан төрөл бүрийн урамшуулалт хөтөлбөр, хямдрал урамшууллыг эхлүүлэх боломжтой.

Урамшуулалт

хөтөлбөр

МАСУ системийг ашиглан та өөрийн үнэнч хэрэглэгч, харилцагчдаа нэмэгдүүлэх, урамшуулах хөтөлбөрийг хялбархан эхлүүлэх боломжтой.
Ердөө ганцхан товшилтоор үнэнч харилцагчдадаа зориулан худалдан авалт бүрийн урамшууллын хувийг тохируулж хөтөлбөрөө эхлүүлээрэй.

Та харилцагчдадаа зориулсан урамшууллын хөтөлбөрөө салбар тус бүрээр, эсвэл сонгосон нэг л салбараар дамжуулан явуулах боломжтой.

Нэмэлт програм, тоног төхөөрөмж, хураамж шаардлагагүй. МАСУ ПОС болон МАСУ ЛОЯ АПП ашиглан урамшууллын хөтөлбөрөө хялбар үүсгэх боломжтой.
Та байнгын үйлчлүүлэгчдээ зөвхөн өөрт нь зориулсан хөтөлбөр явуулах боломж бүхий урамшууллын картыг нэвтрүүлэх боломжтой.

Үнэнч хэрэглээг урамшуулъя

Үнэнч хэрэглэгчээ урамшуулах, урамшууллын төрөл бүрийн хөтөлбөр үүсгэх, түүгээр дамжуулан бизнесээ өргөжүүлэх, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхэд тань туслах үнэнч туслах нь Масу систем байх болно.

Өөрийн үйлчлүүлэгчдийг үнэнч хэрэглэгчийн хөтөлбөрт хамруулж, анхны худалдан авалтаас нь эхлэн урамшуулал олгох боломжтой

Үйлчлүүлэгчдэд урамшууллын карт болон купон олгох, хөнгөлөлтийн хөтөлбөрт хамруулах боломжтой

Хэрэглэгчийн оноог дараагийн худалдан авалтын хөнгөлөлт болгон хувиргах боломжтой

Үйлчлүүлэгч урамшууллын үлдэгдлээ хэвлэсэн, цахим шуудангаар илгээсэн баримт болгон авах, мөн апп-аас харах боломжтой

Масу багийнхантай

холбогдох

Манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл авахыг  хүсвэл дараах хэсэгт мэдээллээ оруулан бидэнд илгээнэ үү.